Machnamh Tarchéimnitheach

Cad is TM ann?

Teicníocht an-simpli a chleachtar ar feadh 15 nó 20 nóiméid, maidin agus tráthnóna.

Cad Atá Le Déanamh?

Suíonn tú I gcathaoir ar do sháimhín só agus do dhá shúil dúnta agus cleacthtann tú an teicniocht a mhúineann múinteoir láncháilithe TM duit. Scith an-domhaín fhisiciúil agus lánairdeall a leanann é. Teicníocht an-taitneamhach í.

An Dtig Le Duine Ar Bith Machnamh Tarchéimnitheach a Chleachtadh?

Cinnte. Is furasta í a fhoglaim mar theicniocht agus tá daoine de gach aoisghrúpa, leibhéal oideachais, cultúr, creideamh, slí maireachtála agus reiligiúin á chleachtadh. Níos mó ná ceithre mhilliún ar fud an domhain, 26 mile díobh sin in Éirinn.

Cad a Tharlaíonn Le Linn Machnaimh?

Baineann d’aigne agus do cholainn leibhéal domhain suaimhnis amach. Ach fanann tú lán i do dhúiseacht, lánairdeallach. Is mó i bhfad an suaimhneas a eascraíonn as ná tromshuan, cuirim i gcás. De thairbhe na scíthe seo imíonn strusanna agus teannas as an gcóras de réir a chéile.

An é Mo Leas Féin Amhaín a Dhéanfaidh TM?

Ni hea! Léiríonn naoi staidéar neamhspleácha má chleachtann 1% nó níos mó de dhaonra cathrach TM titfidh ráta na gcoireanna sa cheantar sin chomh maith le rátaí tinnis agus timpistí. Ba mhaith linn go mbeadh an éifeacht sin i bhfeidhm ar an tír seo. Tá a fhios ag Dia go bhfuil gá againn lena leithéid.

Conas a Chabhróidh TM Liom?

Cuir deireadh le teannas agus le strus i do shaol agus beidh tú níos sona ionat féin, níos séimhe agus níos fuinníula agus beidh a rian sin ar gach gné de do shaol. Tá cruthaithe ag eolaithe go bhfuil na buanna seo (i measc alán eile) le fáil as cleachtadh rialta TM:

 • Cuimhne níos géire
 • Frihghníomh níos tapúla
 • Teacht aniar níos mó
 • Éifeachtúlacht bhreise i do ghairm bheatha
 • Dul chun cinn ó thaobh staidéir
 • Breis éifeachtúlachta i gcoitinne
 • Caidreamh níos fearr le daoine
 • Breis cruthaitheachta
 • Easpa corrabhuaise
 • Sonas agus comhiomlánú
 • Ais iompú ar chomharthaí aoise

Is é TM an tslí is éifeachtaí i bhfad le strus a ghlanadh as an gcorp agus an intinn. Tagann feabhas ilghnéitheach ar shaol agus shláinte an duine dá bharr. Is togha modh é le sláinte pobail a chothú agus galair a sheachaint.
An Dr. Seán Ó Dufai. Gaillimhe

Is mór an cabhair atá faighte agam as TM le tamall de bhlianta. Neartaíonn sé gach gné den saol.Dá mhéid a fhéachaim isteach insan eolas atá curtha ar fáil dúinn ag Maharishi, is ea is mó mo mheas air. Ní éireoidh mé as macnamh TM go deo.
Donal Hurley – Aistritheoir . Corcaigh

Taim ag cleachtadh TM le tamall breá fada anois. Cuidíonn sé go mór dhom suaimhneas aigne agus síochán spioraid a mhothú.De réir a chéile buaileann sort foighid agus muighnin san saol mé agus arím an imní sin ag sleamhnú uaim. Tugann se sórt treoir san saol dhom. Gheobhaidh tú an cúnam is fearr uaidh má dhéanann tu T.M. gach lá. Muna n’eiríonn leat sin a dhéanamh is maith is fiú é dhéanamh fiú cúpla am sa tseachtain. Faraoir nach múintear do na gasúir scoile é. Bhainfeadh sé go leor den imní as an saol do dhaoine.
An Dr. Padraigín Cooney. Corcaigh

Tá an MT á dhéanamh agam le breis is triocha bliain. Bainim an-taitneamh, an-tairbhe agus an-sásamh as. Lagdaíonn sé an strus ionam go mór. Chabhraigh sé go mór liom i ngairm na múinteoireachta ar feadh na mblianta a chaith mé sa seomra ranga. Ní bheinn ga é! Molaim do gach éinne é
Diarmuid Ó Crualaíoch – Iar Mhúinteoir Scoile. Co. Laoise

Conas a Fhoghlaimeoidh Mé é?

Foghlaimitear é i seacht gcéim mar seo a leanas:

 • 1. Réamhléacht. “Buntáistí TM.”
 • 2. Léacht ullmhúcháin. “Mar a fheidhmíonn sé.”
 • 3. Agallamh pearsanta. Agallamh pearsanta chun ceisteanna a ardú leis an oide.
 • 4. Teagasc pearsanta. Foghlaim na teicníochta.
 • 5. Cruinniú Grúpsheiceála. An cleachtas ceart a bhuanú.
 • 6. Cruinniú Grúpsheiceála . Mionscrúdú ar an tslí a oibrionn an teicníocht.
 • 7. Cruinniú Grúpsheiceála . Buntáistí fadtéarmacha na teicniochta.

Clár Leanúnachais

Tar éis an chúrsa iomlán a chrochnú, beidh cruinniú eile laistigh de choicíos. Is cruinniú thábhachtach é seo, is deis é don theagascóir seiceáil a dhéanamh ar do cheachtas laethúil de TM, aon ceisteanna breise a fhreagairt duit agus breis eolais & thuiscint a chur ar fáil. Ansin, tugtar cuireadh duit teacht le chéile arís, thar tréimhse, chun a chinntiú go bhfuil tú ag baint gach tairbhe agus taitneamh as do chleachtas. Tá sé tabhachtach dúinn go bhfuil tú sásta.

Táillí don Chúrsa Theagaisc agus Clár Leanúnchais

 • €600 Táille Bunúsach
 • €300 Táille Mac Léinn / Dí-fhostaithe / Lamháltas
 • €200 Táille Dalta Scoile
 • €900 Táille Clainne (Daoine Fásta agus Páiste faoi 18 mbliana, ag foghlain le chéile)

[Socrú Solúbtha - má’s gá - maidir he h-íochaíocht].

Tuilleadh Eolais-cuir Glaoch Ar: 021 4365422

Testimonials

Please click on an image to view their testimonial.

Contact Us

Tel: 021 - 4365422
Email: info@tmcorkmeditation.ie

For centers elsewhere in Ireland.